×

Suntem dispusi sa te ajutam

Echipa consultantafonduri-europene.ro este dornica sa vina in sprijinul dvs. oferindu-va servicii profesioniste

FORGOT YOUR DETAILS?

Comert si servicii de piata

Programul de dezvoltare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă – 2018

Descriere program:

Programul de dezvoltare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă, denumit în continuare Program, este un program multianual de încurajare şi de stimulare a dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, implementat de către Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și  Antreprenoriat (MMACA), prin structura guvernamentala din domeniul sprijinirii înfiinţării şi dezvoltării IMM. Schema de minimis urmăreşte: întărirea capacităţii operatorilor economici de promovare a produselor şi serviciilor de piaţă, respectiv dezvoltarea şi modernizarea activităţii comercianţilor şi prestatorilor de servicii de piaţă.

Buget 2017

Bugetul aferent anului 2017 este de 49.949.000 lei, astfel ca prin implementarea programului se estimează acordarea de ajutor de minimis unui număr de minim 200 de beneficiari. 

Valoare finantare nerambursabila

Prin Program, beneficiarii eligibili primesc o valoare a AFN de maximum 90% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile efectuate (exclusiv TVA) la prezenta procedură.  Valoarea maximă a AFN nu poate depăşi suma de 250.000 lei pentru fiecare beneficiar.

Solicitanti eligibili

Microintreprinderi, intreprinderi mici si mijlocii si societati cooperative care au ca obiect de activitate comercializarea produselor si serviciilor de piata, au cel putin 2 ani calendaristici de la infiintare, au profit aferent anului 2016 si au un numar mediu de minim 3 salariati aferenti anului 2016. 

Criterii de eligibilitate

 • sunt infiintate ca SRL sau SRL-D;
 • sunt persoane juridice (societăţi /societăţi cooperative), care au ca obiect de activitate comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă ;
 • este considerată întreprindere autonomă sau întreprindere unică (grup de întreprinderi, partenere sau legate, ce se comportă ca o întreprindere unică);
 • au cel puţin 1 ani calendaristici de la înfiinţare la data deschiderii aplicaţiei electronice de înscriere a planului de investiţii şi codul CAEN pentru care solicită finanţare este autorizat, cu modificările şi completările ulterioare, cu cel puţin 12 luni anterior datei deschiderii aplicaţiei electronice de înscriere a planului de investiţii;
 • au capital social integral privat;
 • nu au beneficiat de alocaţie financiară nerambursabilă în cadrul Programului în ultimii 3 ani şi nu au asociaţi sau acţionari care deţin sau au deţinut calitatea de  asociaţi/acţionari ai altor societăţi  care au beneficiat de alocaţie financiară nerambursabilă în cadrul Programului în ultimii 3 ani (2014,2015,2016). Asociaţii sau acţionarii care deţin mai multe societăţi  nu pot beneficia de AFN în cadrul prezentului program decât cu o singură societate.
 • nu au datorii la bugetul general consolidat şi la bugetele locale, atât pentru sediul social, cât şi pentru toate punctele de lucru; Solicitanţii care au datorii eşalonate, nu sunt eligibili pentru a accesa Programul.
 • au o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane de euro, echivalent în lei, sau deţin active totale care nu depăşesc echivalentul în lei a 43 milioane de euro, la finele anului fiscal anterior (prin active totale se înţelege active imobilizate plus active circulante plus cheltuieli în avans);
 • au un număr mediu anual de salariaţi mai mic de 250, în anul fiscal anterior;
 • au sediul social, respectiv punctele de lucru, sunt înregistrate la Oficiul Registrului Comerţului şi îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României;
 • nu sunt în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, insolvenţă, faliment, executare silită, închidere operaţională sau suspendare temporară a activităţii;
 • nu au depăşit plafonul de minimis de 200.000,00 Euro pe durata a trei exerciţii financiare consecutive pentru o întreprindere unică.

Cheltuieli eligibile

 • achiziţionarea de echipamente IT tehnică de calcul (tip PC, format din: unitate centrală, server, monitor, imprimantă / copiator / multifuncţională, inclusiv sisteme portabile, licenţe. Nu se pot achiziţiona mai multe echipamente IT, din fiecare tip, decât numărul total de angajaţi după implementarea proiectului cu componentă nerambursabilă
 • achiziţionarea de cititoare pentru cod de bare;
 • achiziţionarea de cântare electronice cu/fără printer pentru etichetare;
 • achiziţionarea de aparate de marcat electronice fiscale;
 • achiziţionarea de echipamente tehnologice, maşini, utilaje şi instalaţii de lucru-inclusiv software-ul aferent, aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare necesare desfăşurării activităţilor pentru care a solicitat finanţare, conform Hotărârii Guvernului nr. 2139/2004 pentru aprobarea;
 • achiziţionarea de electro şi motostivuitoare conform grupa 2.3.6.8.1 din HG 2139/ 2004;
 • investiţiile în active necorporale referitoare la brevete de inventie, mărci de produse si servicii (etichetare ecologica, licente), software pentru comerţul on-line;
 • achiziţionarea de bunuri prevăzute la subgrupele 3.1 mobilier, 3.2 Aparatură birotică şi 3.3 sisteme de protecţie a valorilor umane şi materiale (ex. sisteme de supraveghere video, sisteme de alarmă);
 • achiziţionarea de autoutilitare din categoria N1, N2, N3, cu excepţia vehiculelor de teren simbol G conform Ordinului MLPTL 211/2003;
 • certificarea unui sistem de management al calităţii/ mediului/sănătăţii şi securităţii ocupaţionale/siguranţei alimentelor;
 • realizarea unei pagini web pentru prezentarea activităţii solicitantului şi a produselor sau serviciilor promovate, pentru operatorii economici care nu deţin altă pagină web;
 • achiziţionarea de instalaţii/echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie;
 • achiziţionarea de instalaţii de încălzire sau climatizare aferente spaţiului de comerţ sau servicii;
 • participarea la cursuri de instruire pentru formare / calificare profesională / specializare / perfecţionare profesională;
 • comisionul de garantare aferent anului acordării garanţiei, datorat Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii - S.A. - I.F.N. (F.N.G.C.I.M.M.);
 • consultanţă pentru întocmirea documentaţiei în vederea obţinerii finanţării în cadrul prezentului program şi implementarea proiectului.
TOP
});